صفحه نخست / احادیث و روایات

امام حسین(ع)

لا تَقُولُو بألسِنَتِکُم ما یَنقُضُ عَن قَدرِکُم؛ چیزی را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد.


فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما