صفحه نخست / احادیث و روایات

پیامبر اکرم (ص)

لا إیمانَ لِمَن لا أمانَةَ لَهُ؛ آن کس که امانتدار نیست ، ایمان ندارد.


 

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما