صفحه نخست / احادیث و روایات

پیامبر اکرم (ص)

إفشاءُ سِرِّ أخیکَ خیانةٌ، فاجتنبْ ذالکَ؛ فاش کردن راز برادرت خیانت است ، پس از آن دوری کن.


 

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما