صفحه نخست / احادیث و روایات

پیامبر اکرم (ص)

أَحَبُّ عِبادِ اللهِ إِلَی اللهِ أنفَعُهُم لِعِبادِهِ ؛ محبوبترین بندگان نزد خداندوند کسی است که برای بندگان او مفیدتر باشد .


فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما