صفحه نخست / احادیث و روایات

پیامبر اکرم (ص)

تَحَبَّب إلَی النّاسِ یُحبُّوکَ ؛ مردم را دوست دار، تا آنها نیز تو را دوست دارند.


 

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما