صفحه نخست / احادیث و روایات

امام علی (ع):

شاوِرْ قَبلَ أن تَعزِمْ و فَکِّر قَبلَ أن تُقدِمْ ؛ پیش از تصمیم گیری مشورت کن و پیش از عمل بیندیش.


فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما