صفحه نخست / احادیث و روایات

پیامبر اکرم (ص):

اِنَّما سُمّیَ شعبانَ لِأَنّهُ یَتَشَعَّبُ فِیهِ أرزاقُ الْمُؤمِنینَ؛ ماه شعبان، شعبان نامیده شد؛ زیرا روزی های مومنان، در این ماه تقسیم می شود.


فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما