صفحه نخست / احادیث و روایات

پیامبر اکرم (ص):

إِن شِئتَ أن تُکرَمَ فَلِنْ و إن شِئتَ أن تُهانَ فَاخْشَنْ ؛ اگر می خواهی گرامی ات دارند ، نرم خو باش و اگر می خواهی خوارت شمارند ، درشتی کن.


فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما