صفحه نخست / احادیث و روایات

امام جعفر صادق(ع):

قَلبُ شَهرِ رَمَضانَ لَیلَةُ الْقَدرِ ؛ قلب ماه رمضان ، شب قدر است .


 

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما