صفحه نخست / احادیث و روایات

پیامبر اکرم (ص):

اَلْحَزمُ أن تَستَشِیرَ ذَا الرَّأیِ و تُطِیعَ أمرَهُ؛دور اندیشی آن است که با صاحب نظر مشورت کنی و به نظر او عمل نمایی.


فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما