صفحه نخست / احادیث و روایات

امام علی (ع):

أَصلُ قُوَّةِ الْقَلبِ التّوَکُّل عَلَی اللهِ ؛ اساس قوت قلب، توکل بر خداوند است.


فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما