صفحه نخست / احادیث و روایات

امام علی(ع):

اَلْفِکرُ فِی الْخَیرِ یَدعُو إلَی الْعَمَلِ بهِ؛ اندیشیدن به خوبی ها آدمی را به انجام دادن آن بر می انگیزد.


فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما