صفحه نخست / احادیث و روایات

امام جعفر صادق (ع):

ثَلاثَةُ تُورِثُ الْمَحبَّةَ: الدَّینُ و التَّواضُعُ وَ الْبَذلُ؛ سه چیز محبت می آورد : دینداری، فروتنی و بخشش.


فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما