صفحه نخست / احادیث و روایات

امام جعفر صادق (ع):

تُعینُهُم بما عِندَکَ فَاِنْ لَمْ تَجد فَبجاهِکَ؛مردم را با مال خود یاری کن و اگر مالی نداشتی با مقام و موقعیت خود به آنان یاری رسان.


فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما