صفحه نخست / احادیث و روایات

امام عسگری(ع):

خَصلَتانِ لَیسَ فَوقَهُما شَیءٌ: اَلإیمانُ بِاللهِ و نَفعُ الإِخوانِ؛ دو صفت است که بهتر از آنها وجود ندارد: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران دینی.


فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما