صفحه نخست / احادیث و روایات

امام علی(ع):

اِمْضِ لِکُلِّ یَومٍ عَمَلَهُ فَإنَّ یَومٍ ما فیهِ ؛ کار هر روز را در همان روز انجام ده زیرا هر روز کاری مختص به خود دارد.


فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما