صفحه نخست / احادیث و روایات

پیامبر اکرم (ص):

قُلِ الْحَقَّ وَ إنْ کانَ مُرّاً؛ حق را بگو هر چند تلخ باشد.


فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما