صفحه نخست / احادیث و روایات

امام جعفر صادق (ع):

لا تَکُن فَظّاً غَلیظاً یَکرَهُ النّاسُ قُربَکَ؛ درشت خو و سنگدل نباش که مردم از نزدیک شدن به تو بدشان بیاید.


فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما