صفحه نخست / احادیث و روایات

پیامبر اکرم (ص):

لا تَعمَلْ شَیئاً مِنَ الْخیرِ ریاءُ و لا تَدَعْه حَیاءً؛ هیچ کار خیری را از روی ریا انجام نده و هیچ کار خیری را از روی حیا ترک نکن.


 

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما