صفحه نخست / زندگی نامه

محبت آقاى خويى نسبت به بنده


من فقط در كلاس سوم ابتدايى كه بودم همراه والدينم به عراق مشرف شدم ليكن برخى تأليفات من كه به نجف رفته بود به اطلاع برخى بزرگان هم رسيده بود و احياناً اظهار لطف كرده بودند. يكى از فضلاء حوزه قم به نام آقاى موسوى كه اكنون نيز در قيد حيات است مى گفت ما در خدمت آقاى خويى (13) بوديم. آقاى خويى با تدريس فلسفه موافق نبود، بااينكه خودش مقدارى فلسفه خوانده بود. كسى صحبت از بنده كرده بود كه فلانى هم تدريس فلسفه دارد (آن زمان بنده اسفار درس مى دادم) آقاى خويى خيلى اظهار محبت كرده بود و گفته بود بله ايشان را مى شناسم، از افاضل حوزه مى باشند. او حسابش جداست. البته آقاى خويى در غياب، از طريق بعضى تأليفات بنده و اشخاص و شاگردان من كه در نجف درس ايشان مى رفتند و با ايشان انس داشتند بنده را مى شناخت. بنده از طرف ايشان مجاز بودم البته باواسطه شفاهى چون از قم به نجف كتابت و نامه نگارى سخت بود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما