صفحه نخست / زندگی نامه

نگارش خاطرات تبعيد


بعد از انقلاب جريان گرفتارى تبعيدم به گنبد قابوس در سال 44 را در كتابى به نام شرح حال يك تبعيدى با اسم مستعار على ابومحمد (به اعتبار اينكه اسم پسرم محمد است) به سبك رمانتيك نوشتم و وقايع آن را از ابتداى دستگيرى بيان كردم. مأمور دستگيرى من شخصى بود به نام دربانى (اتفاقاً يكى از دوستان به نام آقاى سليمانى كه با هم در جيرفت تبعيد بوديم در مراسم چهلم مادرش در مسجدنو شيخان، وقتى از مراسم بيرون مى آمدم همان مأمورى كه مرا در آن سالها دستگير كرد و دربانى نام داشت را ديدم كه وارد جلسه مى شود. بعد از انقلاب از كسانى كه مرا اذيت مى كردند حتى از شكنجه گرها شكايتى نكردم و به عنوان شهادت دادن هم نرفتم) اين كتاب توسط انتشارات الفتح در كوچه حاج نائب خيابان ناصرخسرو چاپ و نشر شد اكنون خودم يك قسمتى از آن كتاب را دارم ولى فيلم و زينگ آن را ندارم.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما