صفحه نخست / زندگی نامه

تقواى آسيد محمد فشاركى و عدم قبول مرجعيت


مرحوم آقاى داماد برايم نقل كرد كه آقاى حاج شيخ عبدالكريم با آقاى نائينى در سامرا در باره آسيد محمد فشاركى (50) صحبت مى كردند كه ايشان اعلم است، چرا رساله نمى دهد، بهتر است ما برويم به او اصرار كنيم. آقاى حاج شيخ به آقاى نائينى گفته بود من همراه شما مى آيم ولى شما بگوييد. آقاى نائينى شروع كرده بود و مطلب را گفته بود، آقاى فشاركى تا در خانه اش ساكت بود. در را كه باز كرده بود و داخل رفته بود، اين جمله را فرموده بود كه: والله خودم را اعلم مى دانم. والله رساله نمى دهم; تلك الدار الاخرة للذين لايريدون علواً فى الارض و لافساداً و العاقبة للمتقين. شايد منظور مرحوم فشاركى اين بوده كه اگر من اعلم هستم در مرتبه من هم كسانى هستند و يا مى خواسته بگويد كه مردم بايد از من بخواهند. وقتى واجب عينى نشده من رساله نمى دهم، يا مى خواسته بگويد من احساس نكردم كه احكام مُسَلمى از بين برود، (ظنون اجتهاديه)، يا اينكه مى خواسته بگويد چرا من ديگران را نجات بدهم در حالى كه مى ترسم با مرجعيت من به دينم لطمه بخورد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما