صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

آب مطلق


مسئله 21 - آب يا مطلق است يا مضاف : آب مضاف آبى است كه در عوف ، كلمه آب بدون قيد به آن گفته نشود مانند مايعات گرفته شده از گلها، ميوه ها و مثل آبى كه به قدرى با خاك و مانند آن مخلوط شود، كه ديگر به آن آب نگويند . و غير اينها آب مطلق است ، و آن بر پنج قسم است : اول : كر دوم : آب قليل سوم : آب جارى چهارم : آب باران پنجم:آب چاه .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما