صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

2 - آب قليل


مسئله 31 - آب قليل آبى است كه از زمين نجوشد و از كر كمتر باشد. مسئله 32 - اگر آب قليل روى چيز نجس بريزد، يا چيز نجس به آن برسد نجس مى شود. ولى اگر از بالا با فشار روى چيز نجس بريزد، مقدارى كه به آن چيز مى رسد نجس و هر چه بالاتر از آن است . پاك مى باشد. مسئله 33 - آب قليلى كه براى برطرف كردن عين نجاست روى چيز نجس ريخته شود و از آن جدا گردد نجس است ، و آب قليلى كه بعد از برطرف شدن عين نجاست براى آب كشيدن روى آن مى ريزند و از آن جدا مى شود و بعد از آن محل پاك مى شود - كه اصطلاحا غساله دوم مى گويند - پاك است و آبى كه با آن مخرج بول و غائط را مى شويند - اگر قليل است - يا پنج شرط پاك است : اول - آنكه يكى از خصوصيات سه گانه نجاست را به خود نگرفته باشد. دوم - نجاسى از خارج به آن نرسيده باشد. سوم - نجاست ديگرى مثل خون با بول يا غائط بيرون نيامده باشد. چهارم - ذره هاى غائط در آب پيدا نباشد. پنجم - بيشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسيده باشد. و منظور از پاك بودن آن اينست كه ترشح آن اجتناب ندارد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما