صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

1 و 2 ـ بول و غائط


مسئله 93 - بول و غائط انسان و هر حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده دارد يعنى اگر رگ آنرا ببرند ، خون از آن جستن مى كند ، نجس است و احتياط مستحبى آن است كه از بول و غائط حيوان حرام گوشتى كه خون آن جستن نمى كند مثل ماهى حرام و قورباغه اجتناب كرد گر چه اقوى طهارت است . البته فضله حيوانات كوچك مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند حتما پاك است .

مسئله 94 - بول و فضله پرندگان حرام گوشت پاك است ولى خوب است احتياطا از آن اجتناب شود خصوصا در خفاش و مخصوصا نسبت به بول آن .

مسئله 95 - بول و غائط حيوان نجاستخوار احتياطا نجس است گر چه اقوى طهارت است و همچنين است بول و غائط حيوانى كه انسان آنرا و طى كرده يعنى با آن نزديكى نموده ، ولى گوسفند بلكه بنابر احتياط لازم هر حيوان حلال گوشتى كه گوشت آن از خوردن شير خوك هر چند از غير پستنان ، تقويت شده باشد بول و غائطش نجس است .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما