صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

3- منى


 - منى

مسئله 96 - منى حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما