صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

10 - فقاع


مسئله 130 _ فقاع كه از جو گرفته مى شود و به آن آبجو مى گويند نجس است ، ولى ماءالشعير كه جنبه طبى دارد- و نوع تهيه آن هم با آبجو فرق دارد - پاك مى باشد . و هر نوع آن ندانيم بصورت آبجو (كه تا حدودى حالت اسكار دارد ) گرفته شده يا نه پاك و حلال است . و همينطور مخمر آبجو.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما