صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

راه ثابت شدن نجاست


مسئله 136 - نجاست هر چيز از سه راه ثابت مى شود : اول آنكه انسان يقين يا اطمينان كند چيزى نجس است ، و اگر گمان داشته باشد چيزى نجس است ، لازم نيست از آن اجتناب نمايد. بنابراين غذا خوردن در قهوه خانه ها و مهمانخانه هائى كه مردمان لاابالى و كسانى كه پاكى و نجسى را مراعات نمى كنند در آنها غذا مى خوردند، اگر انسان يقين يا اطمينان نداشته باشد ، غذايى را كه براى او آورده اند نجس است اشكلال ندارد. دوم آنكه كسى كه چيزى در اختيار او است بگويد آن چيز نجس است ، مثلا همسر انسان يا كلفت يا هر كس ديگرى نسبت به آنچه در اختيار اوست بگويد ظرف يا چيز ديگرى كه در اختيار او است ، نجس مى باشد. سوم آنكه دو مرد عادل بگويند چيزى نجس است . اگر يك نفر عادل هم بگويد چيزى نجس است بنابر احتياط لازم بايد از آن چيز اجتناب كرد.

مسئله 137 - اگر بواسطه ندانستن مسئله ، نجس بودن و پاك بودن چيزى را نداند مثلا نداند عرق جنب از حرام پاك است يا نه ، بايد مسئله را بپرسد ، ولى اگر با اينكه مسئله را مى داند ، چيزى را شك كند پاك است يا نه مثلا شك كند آن چيز خون است يا نه ، يا نداند كه خون پشه است يا خون انسان ، پاك مى باشد و تحقيق لازم نيست .

مسئله 138 - چيز نجسى كه انسان شك دارد پاك شده يا نه نجس است و چيز پاك را اگر شك كند نجس شده يا نه ، پاك است و اگر هم بتواند نجس بودن يا پاك بودن آنرا بفهمد لازم نيست تفحص و تحقيق كند.

مسئله 139 -اگر بداند يكى از دو ظرف يا دو لباسى كه از هر دوى آنها استفاده مى كند نجس شده و نداند كدام است بايد از هر دو اجتناب كند ، ولى اگر مثلا نمى داند لباس خودش نجس شده يا لباسى كه هيچ از آن استفاده نمى كند و هرگز با آن تماسى پيدا نخواهد كرد از آن لباس خودش هم لازم نيست اجتناب نمايد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما