صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

7 - اسلام


مسئله 228 - اگر كافر شهادتين بگويد - يعنى بگويد: (( اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله )) مسلمان مى شود. و بعد از مسلمان شدن ، بدن و رطوبات بدن چون آب دهان و بينى و عرق او پاك است . ولى اگر موقع مسلمان شدن ، عين نجاست به بدن او بوده ، بايد برطرف كند و جاى آنرا آب بكشد. بلكه اگر پيش از مسلمان شدن عين نجاست برطرف شده باشد ، احتياط واجب آن است كه جاى آن را آب بكشد.

مسئله 229 - اگر موقعى كه كافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسيده باشد و آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد نجس است ، بلكه اگر در بدن او هم باشد ، بنابر احتياط لازم بايد از آن اجتناب كند.

مسئله 230 - اگر كافر شهادتين بگويد ، و انسان نداند قلبا مسلمان شده يا نه پاك است ، بلكه اگر بداند هم كه اعتقاد ندارد تا اظهار كفر نكرده بنابر اقوى پاك است گر چه احتياط در اجتناب است .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما