صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

9 - بر طرف شدن ( زوال ) عين نجاست


مسئله 239 - زوال عين نجاست همه جا موجب پاكى نمى باشد (بر خلاف عقيده بسيارى از فقها' عامه ) ولى در موارد خاصى چنين است . اگر بدن حيوان به عين نجس مثل خون ؛ يا متنجس مثل آب نجس آلوده شود ، چنانچه آنها بر طرف شوند ، بدن آن حيوان هم پاك مى شود و همچنين است باطن بدن انسان مثل توى دهان و بينى ، مثلا اگر خونى از لاى دندان بيرون آيد و در آب دهان از بين برود؛ آب كشيدن توى دهان لازم نيست ولى اگر دندان عاريه در دهان نجس شود بنابر احتياط بايد آنرا آب بكشند.

مسئله 240 - اگر غذا لاى دندان مانده باشد و داخل دهان خون بيايد چنانچه انسان نداند كه خون به غذا رسيده آن غذا پاك است . و اگر خون به آن برسد بنابر احتياط نجس مى شود. ولى با مضمضه و گرداندن آب دهان پاك ميشود.

مسئله 241 - مقدارى از لبها پلك چشم كه موقع بستن ، روى هم مى آيد و هر جائى را كه انسان نمى داند از ظاهر بدن است يا باطن آن ، اگر نجس شود بنابر احتياط واجب بايد آب بكشد.

مسئله 242 - اگر گرد و خاك نجس به لباس و فرش و مانند اينها بنشيند ، چنانچه طورى آنها را تكان دهند كه گرد و خاك نجس از آنها بريزد، پاك مى شود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما