صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام ظرفها


مسئله 248 - ظرفي كه از پوست سگ يا خوك يا مردار ساخته شده، نبايد در كارهائي كه شرطش طهارت است بكار برده شود و خوردن و آشاميدن از آن ظرف حرام است و نبايد آن ظرف را در وضو و غسل و كارهائي كه بايد با چيز پاك انجام داد، استعمال نكنند بلكه چرم سگ وخوك و مردار را، اگر چه ظرف هم نباشد نبايد در كارهائي كه شرطش طهارت است بكار برد ولي بكار بردن آنها در اموري كه شرطش طهارت نيست اشكال ندارد گرچه احوط استحبابي اجتناب است.

مسئله 249 - حرام است خوردن و آشاميدن از ظرف طلا و نقره بلكه هر گونه استعمال ظرفي آنها اما نگاهداشتن آنها به قصد ذخيره مالي نه به عنوان ظرف و يا به قصد زينت منزل اشكال ندارد گرچه احتياط خوب است.

مسئله 250 - ساختن ظرف طلا و نقره اگر فقط براي استعمال حرام باشد حرام است و اجرت ساخت هم حرام است ولي اگر معلوم نباشد كه سفارش دهنده براي چه مي‏خواهد اشكال ندارد.

مسئله 251 - خريد و فروش ظرف طلا و نقره براي خوردن و آشاميدن و ساير استعمالات محرمه جائز نيست و پول و عوضي هم كه فروشنده مي‏گيرد حرام است.

مسئله 252 - گيره استكان كه از طلا يا نقره مي‏سازند چون معلوم نيست كه عنوان ظرف دارد يا نه استعمال آن مانعي ندارد.

مسئله 253 - استعمال ظرفيكه روي آنرا آب طلا يا آب نقره داده‏اند اشكال ندارد.

مسئله 254 - اگر فلزي را با طلا يا نقره مخلوط كنند و ظرف بسازند، چنانچه مقدار آن فلز بقدري زياد باشد كه ظرف طلا يا نقره به آن ظرف نگويند استعمال آن مانعي ندارد.

مسئله 255 - اگر انسان غذايي را كه در ظرف طلا يا نقره است به قصد اينكه چون غذا خوردن در ظرف طلا و نقره حرام مي‏باشد، در ظرف ديگر بريزد اشكال ندارد، و اگر باين قصد نباشد، ريختن غذا از ظرف طلا يا نقره در ظرف ديگر حرام است. ولي در هر دو صورت خوردن غذا از ظرف دوّم مانعي ندارد.

مسئله 256 - استعمال بادگير قليان و غلاف شمشير و كارد و قاب قرآن، اگر از طلا يا نقره باشد، اشكال ندارد. ولي احتياط واجب آن است كه عطردان و سرمه‏دان طلا و نقره را استعمال نكنند

مسئله 257 - استعمال ظرف طلا يا نقره در حال ناچاري اشكال ندارد مگر براي وضوء و غسل، كه در حال ناچاري هم نمي‏شود از ظرف طلا و نقره استفاده كرد. مگر در تقيّه كه جائز و گاهي واجب است.

مسئله 258 - استعمال ظرفي كه معلوم نيست از طلا يا نقره است يا از چيز ديگر اشكال ندارد

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما