صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

چيزهائي كه وضو را باطل مي‏كند


مسئله 345 - هفت چيز وضو را باطل مي‏كند:اوّل - بول دوّم - غائط سوّم - باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود چهارم - خوابي كه بواسطه آن چشم نبيند و گوش نشنود اما اگر چشم نبيند ولي گوش بشنود، وضو باطل نمي‏شود پنجم - چيزهايي كه عقل را از بين مي‏برد: مانند ديوانگي و مستي و بيهوشي ششم - استحاضه زنان بتفصيلي كه بعدا گفته مي‏شود . هفتم- هر كاري كه براي آن بايد غسل كرد مانند جنابت و حيض و نفاس و همچنين مس ميّت بنابر احتياط واجب.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما