صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

اعمالي كه بر جنب حرام است‏


مسئله 377 - پنج عمل بر جنب حرام است: اوّل - رساندن جائي از بدن به خط قرآن، يا به اسم خدا و پيغمبران و ائمه عليهم السلام، و حضرت زهراء عليها السلام، بطوري كه در وضو گفته شد. دوّم - رفتن در مسجد الحرام و مسجد پيغمبر(ص) اگر چه از يك در داخل و از در ديگر خارج شود. سوّم - توقف در مساجد ديگر ولي اگر از يك در داخل و از در ديگر خارج شود، يا براي برداشتن چيزي برود مانعي ندارد و احتياط واجب نرفتن در حرم ائمه عليهم السلام است اگر چه از يك در وارد و از در ديگر خارج شود. چهارم - گذاشتن چيزي در مسجد حتّي بايد بنابر احتياط لازم از خارج هم چيزي در مسجد نگذارد. پنجم - خواندن آيه‏اي كه سجده واجب دارد و آن در چهار سوره است: اوّل - سوره سي و دوّم قرآن (الم تنزيل) دوّم - سوره چهل و يكم (حم سجده) سوّم - سوره پنجاه و سوّم (والنجم) چهارم - سوره نود و ششم (اقرأ) و اگر يك حرف از اين چهار آيه را هم بخواند حرام است و احتياط مستحبّ آن است كه آيات ديگر سوره سجده دار را نيز نخواند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما