صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

غسل جنابت


مسئله 379 - لازم نيست در وقت غسل، نيّت كند كه غسل واجب يا مستحبّ مي‏كنم و اگر فقط به قصد اطاعت - يعني: براي انجام فرمان خداوند غسل كند كافي است. البته غسل جنابت بخودي خود مستحبّ است و براي انجام نماز واجب و مانند آن واجب مي‏شود ولي براي نماز ميّت و سجده شكر و همچنين سجده‏هاي واجب قرآن واجب نيست پس اگر آيه سجده را خواند بايد فورا سجده كند و حال جنابت مبطل آن نمي‏باشد.

مسئله 380 - اگر يقين كند وقت نماز شده و نيّت غسل واجب كند بعد معلوم شود كه پيش از وقت غسل كرده، غسل او صحيح است.

مسئله 381 - غسل را - چه واجب باشد و چه مستحبّ - به دو قسم مي‏شود انجام داد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما