صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

استحاضه‏


يكي از خونهائي كه از زن خارج مي‏شود خون استحاضه است و زن را در موقع ديدن خون استحاضه، مستحاضه مي‏گويند.

مسئله 413 - خون استحاضه در بيشتر اوقات، زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بيرون مي‏آيد و غليظ هم نيست، ولي ممكن است گاهي سياه يا سرخ و گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش، بيرون آيد.

مسئله 414 - استحاضه سه قسم است: قليله و متوسّطه و كثيره. استحاضه قليله آن است، كه خون، فقط روي پنبه‏اي را كه داخل فرج مي‏نمايد آلوده كند و در آن فرو نرود. استحاضه متوسّطه آن است، كه خون در پنبه فرو رود، اگر چه در يك گوشه آن باشد، ولي از پنبه بدستمالي كه معمولا براي جلوگيري از خون مي‏بندند، نرسد. استحاضه كثيره آن است، كه خون پنبه را بگيرد و بدستمال هم برسد

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما