صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

اقسام حائض‏


مسئله 499 - زنان حائض بر شش گونه اند :
اوّل - صاحب عادت وقتيّه و عدديّه، و آن زني است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن، خون حيض ببيند و شماره روزهاي حيض او هم در آن دو ماه يك اندازه باشد، مثل آنكه دو ماه پشت سر هم از اوّل ماه تا هفتم خون ببيند.
دوّم - صاحب عادت وقتيّه، و آن زني است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن، خون حيض ببيند، ولي شماره روزهاي حيض او در آن دو ماه يك اندازه نباشد، مثلا دو ماه پشت سر هم از روز اوّل ماه خون ببيند ولي ماه اوّل، روز هفتم و ماه دوّم، روز هشتم از خون پاك شود.
سوّم - صاحب عادت عدديّه، و آن زني است كه شماره روزهاي حيض او در دو ماه پشت سر هم به يك اندازه باشد، ولي وقت ديدن آن دو خون يكي نباشد مثل آنكه ماه اوّل از پنجم تا دهم، و ماه دوّم از دوازدهم تا هفدهم خون ببيند.
چهارم - مضطربه، و آن زني است كه چند ماه خون ديده، ولي عادت معيّني پيدا نكرده، يا عادتش به هم خورده و عادت تازه‏اي پيدا نكرده است.
پنجم - مبتدئه، و آن زني است كه دفعه اوّل خون ديدن او است.
ششم - ناسيه، و آن زني است كه عادت خود را فراموش كرده است. و هر كدام اينها احكامي دارند كه در مسائل آينده گفته مي‏شود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما