صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

6- ناسيه‏


مسئله 520 - ناسيه - يعني زني كه عادت خود را فراموش كرده است - اگر بيشتر از ده روز خون ببيند بايد روزهايي كه خون او نشانه حيض را دارد، حيض قرار دهد و اگر نتواند حيض را بواسطه نشانه‏هاي آن تشخيص دهد، بايد شش روز يا هفت روز اوّل را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد، و مي‏تواند يك ماه سه روز، و يك ماه ده روز از اوّل را حيض و باقي را استحاضه قرار دهد. ولي بهتر همان شش روز يا هفت روز است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما