صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام محتضر


مسئله 555 - مسلماني را كه محتضر است - يعني در حال جان دادن مي‏باشد - مرد باشد يا زن، بزرگ باشد يا كوچك، بايد به پشت بخوابانند، بطوري كه كف پاهايش بطرف قبله باشد، و اگر خواباندن او كاملا به اين طور ممكن نيست، بنا بر احتياط واجب تا اندازه‏اي كه ممكن است، بايد به اين دستور عمل كنند، و چنانچه خواباندن او به هيچ قسم ممكن نباشد، از باب احتياط او را رو به قبله بنشانند، و اگر آن هم نشود، احتياطا او را به پهلوي راست يا به پهلوي چپ رو به قبله بخوابانند.

مسئله 556 - محتضر بايد تا پس از فوت همانطور رو به قبله باشد، بلكه احتياط واجب آن است كه تا وقتي غسل ميّت تمام نشده، هر كجا كه او را زمين مي‏گذارند رو به قبله بخوابانند، ولي بعد از آنكه غسلش تمام شد؛ بهتر است او را مثل حالتي كه بر او نماز مي‏خوانند؛ بخوابانند.

مسئله 557 - بنا بر احتياط واجب رو به قبله كردن محتضر بر هر مسلمان واجب است، و اگر ممكن باشد خوب است از ولي او اذن گرفته شود. البتّه اگر اذن گرفتن از خودش ممكن نباشد.

مسئله 558 - مستحب است شهادتين و اقرار به دوازده امام عليهم السّلام و ساير عقائد حقّه را، به كسي كه در حال جان دادن است، طوري تلقين كنند كه بفهمد. و نيز مستحب است چيزهايي را كه گفته شد، تا وقت مرگ تكرار كنند.

مسئله 559 - مستحب است اين دعا را طوري به محتضر تلقين كنند كه بفهمد؛ و اگر بتواند بخواند: اَللّهُمّ اِغْفِر لَي الْكَثَير مَنْ مَعاصيكَ وَ اْقَبلْ مِنّي الْيَسيَر مِنْ طاعَتِكَ يا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسيَر وَ يَعْفُو عَنِ الْكَثيرِ اِقْبَلْ مِنِي اليَسيَر وَ اعْفُ عَنّي الْكَثّير اِنّكَ اَنْتَ الْعَفُوّ اَلْغَفُوُر اَللّهُمّ ارْحَمْني فَانّكَ رَحيمٌ.

مسئله 560 - مستحب است كسي را كه سخت جان مي‏دهد؛ اگر ناراحت نمي‏شود به جائي كه نماز مي‏خوانده ببرند.

مسئله 561 - مستحب است براي راحت شدن محتضر بر بالين او، سوره مباركه يس و الصّافّات و احزاب و آيةالكرسي و آيه پنجاه و چهارم از سوره اعراف و سه آيه آخر سوره بقره، بلكه هر چه از قرآن ممكن است بخوانند.

مسئله 562 - تنها گذاشتن محتضر، و گذاشتن چيزي روي شكم او، و بودن جنب و حائض نزد او، و حرف زدن زياد، و گريه كردن و تنها گذاشتن زنها نزد او؛ مكروه است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما