صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام بعد از مرگ‏


مسئله 563 - مستحب است، بعد از مرگ چشمها و لبها و چانه ميّت را ببندند و دست و پاي او را دراز كنند و پارچه‏اي روي او بيندازند و اگر شب مرده است؛ در جائي كه مرده، چراغ روشن كنند، و براي تشييع جنازه او، مؤمنين را خبر كنند، و در تشييع، آداب اسلام را رعايت كنند، و از شركت بانوان در تشييع كه مكروه است، مخصوصا حركت آنان جلوتر از مردان آن هم با مظاهر غير اسلامي جلوگيري نمايند، و منظره عبرت آور تشييع جنازه را به معصيت و تشبّه به عادات و رسوم كفّار كه حاكي از عدم استقلال فكري و نفوذ بيگانگان است، آلوده نكنند، و اجازه ندهند كه آداب و رسوم مخالفين اسلام؛ به اجتماع مسلمين راه پيدا كند. چه خوب است كه مسلمين براي حفظ سنن مذهبي و استقلال فكري خود در همه شئون روش اولياء اسلام عليهم السّلام را سرمشق قرار دهند و از عواقب وخيم تشبّه به بيگانگان بپرهيزند. و نيز مستحب است در دفن ميّت عجله نمايند، ولي اگر يقين به مردن او ندارند، بايد صبر كنند تا معلوم شود، و اگر ميّت حامله باشد و بچّه در شكم او زنده باشد، بايد به قدري دفن را عقب بيندازند، كه پهلوي چپ او را بشكافند و طفل را بيرون آورند و پهلو را بدوزند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما