صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام غسل و كفن و نماز و دفن ميّت‏


مسئله 564 - غسل و كفن و نماز و دفن هر مسلمان دوازده امامي و باحتياط واجب غير دوازده امامي نيز، مگر فرقه‏هايي كه حكم به كفرشان شده مثل خوارج و ناصبي‏ها و غاليان بر هر مكلّفي واجب است و اگر بعضي انجام دهند، از ديگران ساقط مي‏شود، و چنانچه هيچ كس انجام ندهد، همه معصيت كرده‏اند. و مستحب است كه در اين امر پيشقدم شوند. در مناجاتهاي حضرت موسي(ع) آمده است: كه عرضه داشت خداوندا اجر كسي كه مرده را غسل بدهد چيست؟ به فرمود او را از گناهانش شستشو ميدهيم همچون روزي كه از ما در متولد شده است.

مسئله 565 - اگر كسي مشغول كارهاي ميّت شود بر ديگران واجب نيست، اقدام نمايند، ولي اگر او عمل را ناتمام بگذارد، بايد ديگران تمام كنند.

مسئله 566 - اگر انسان يقين كند كه ديگري مشغول كارهاي ميّت شده، واجب نيست به كارهاي ميّت اقدام كند، ولي اگر شك يا گمان دارد، بايد اقدام نمايد.

مسئله 567 - اگر كسي بداند غسل يا كفن يا نماز يا دفن ميّت را باطل انجام داده‏اند؛ بايد دو باره انجام دهد، ولي اگر گمان دارد كه باطل بوده؛ يا شك دارد كه درست بوده يا نه، لازم نيست اقدام نمايد. غير شيعه را اگر طبق اعتقاد خودشان بطور صحيح غسل دهند كافي است، هر چند به عقيده ما باطل باشد.

مسئله 568 - براي غسل و كفن و نماز و دفن ميّت، بايد از ولي او اجازه بگيرند.

مسئله 569 - ولي زن، شوهر او است و در غير اين مورد باحتياط واجب ولايت طبق طبقات ارث مي‏باشد، و در هر طبقه مرداني كه از ميّت ارث مي‏برند، مقدّم بر زنان ايشانند.

مسئله 570 - اگر كسي بگويد: من ولي يا وصي ميّت مي‏باشم، يا بگويد؛ ولي ميّت به من اجازه داده كه غسل و كفن و دفن او را انجام دهم، و احتمال داده شود كه راست مي‏گويد، انجام كارهاي ميّت با او است مگر آنكه كس ديگر بگويد؛ كه من وصي يا ولي ميّت هستم يا از ولي ميّت اجازه دارم، كه در اين صورت حرف كسي پذيرفته است كه دو نفر عادل به گفته او شهادت دهند.

مسئله 571 - اگر ميّت براي غسل و كفن و دفن و نماز خود غير از ولي، كس ديگر را معيّن كند، احتياط واجب آن است كه از ولي و آن كس هر دو اجازه بگيرند و لازم نيست كسي كه ميّت؛ او را براي انجام اين كارها معيّن كرده، اين وصيّت را قبول كند، البته عدم قبول را بايد پيش از مرگ به او ابلاغ كند. ولي اگر قبول كرد، بايد به آن عمل نمايد، و همچنين اگر بعد از موت از وصيّت مطّلع شد، احتياط واجب عمل به وصيّت است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما