صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام حنوط


مسئله 593 - بعد از غسل واجب است ميّت را حنوط كنند، يعني به پيشاني و كف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاي او كافور بمالند، و بنابر احتياط واجب، در اين چند موضع مقداري كافور هم بگذارند، و مستحب است به سر بيني ميّت هم كافور بمالند، و بايد كافور سائيده و تازه باشد، و اگر بواسطه كهنه بودن، عطر آن از بين رفته باشد بنابر احتياط كافي نيست.

مسئله 594 - احتياط واجب آن است كه اوّل كافور را به پيشاني ميّت بمالند، ولي در جاهاي ديگر ترتيب لازم نيست.

مسئله 595 - بهتر آن است كه ميّت را پيش از كفن كردن، حنوط نمايند، اگر چه در بين كفن كردن و بعد از آن هم مانعي ندارد.

مسئله 596 - كسي كه براي حجّ احرام بسته است، اگر پيش از تمام كردن سعي صفا و مروه بميرد؛ حنوط كردن او جايز نيست. و همينطور در احرام عمره پيش از تقصير.

مسئله 597 - زني كه شوهر او مرده و هنوز عدّه‏اش تمام نشده، اگر چه حرام است خود را خوشبو كند، ولي چنانچه بميرد حنوط او واجب است.

مسئله 598 - احتياط مستحب آن است كه، ميّت را با مشك و عنبر و عود و عطرهاي ديگر خوشبو نكنند، و اينها را با كافور هم مخلوط ننمايند.

مسئله 599 - مستحب است قدري تربت حضرت سيّد الشهداء عليه السّلام را با كافور مخلوط كنند، ولي بايد از آن كافور بجاهائي كه بي‏احترامي مي‏شود نرسانند، و نيز بايد تربت بقدري زياد نباشد، كه وقتي با كافور مخلوط شد، آنرا كافور نگويند.

مسئله 600 - اگر كافور پيدا نشود، يا فقط باندازه غسل باشد، حنوط لازم نيست، و چنانچه از غسل زياد بيايد ولي به همه هفت عضو نرسد، بايد اوّل پيشاني و اگر زياد آمدّ به جاهاي ديگر بمالند.

مسئله 601 - مستحب است دو چوب تر و تازه در قبرهمراه ميّت بگذارند. و اين از مستحبّات مؤكّد است، و بهتر است از درخت خرما يا سدر يا بيد باشد، و اگر نبود از انار وگرنه از هر درختي، و بهتر است در درازي به مقدار يك ذراع و از نظر ضخامت به مقداري كه بزودي خشك نشود. و بهتر است كه يكي از دو چوب را در پهلوي راست از استخوان بالاي سينه بطرف پائين قرار دهند و ديگري را در طرف چپ بهمين صورت، و اوّلي ببدن متصل شود و دوّمي روي پيراهن و اگر فراموش شود همراه ميّت بگذارند و آنرا بالا و پايين قبر روي قبر قرار دهند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما