صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

مستحبّات نماز ميّت


مسئله 635 - چند چيز در نماز ميّت مستحب است:
اوّل - كسي كه نماز ميّت مي‏خواند با وضو يا غسل يا تيمّم باشد، و احتياط مستحب آن است كه در صورتي تيمّم كند كه وضو و غسل ممكن نباشد، يا بترسد كه اگر وضو بگيرد، يا غسل كند به نماز ميّت نرسد. و اگر وضو و غسل ممكن است، تيمّم را به قصد رجاء انجام دهد.
دوّم - اگر ميّت مرد است، امام جماعت يا كسي كه فرادي‏ بر او نماز مي‏خواند؛ مقابل وسط قامت او بايستد، و اگر ميّت زن است، مقابل سينه‏اش بايستد.
سوّم - پا برهنه نماز بخواند. چهارم - در هر تكبير دستها را بلند كند. پنجم - فاصله او با ميّت بقدري كم باشد، كه اگر باد لباسش را حركت دهد، به جنازه برسد. ششم - نماز ميّت را به جماعت بخواند. هفتم - امام جماعت تكبير و دعاها را بلند بخواند، و كساني كه با او نماز مي‏خوانند، آهسته بخوانند. هشتم - در جماعت اگر چه مأموم يك نفر باشد، عقب امام بايستد. نهم - نمازگزار به ميّت و مؤمنين زياد دعا كند. دهم - پيش از نماز سه مرتبه بقصد رجاء بگويد: الصّلوة. يازدهم - نماز را در جايي بخوانند كه مردم براي نماز ميّت بيشتر به آنجا مي‏روند. دوازدهم - زن حائض اگر نماز ميّت را به جماعت مي‏خواند، در صفي تنها بايستد.

مسئله 636 - خواندن نماز ميّت در مساجد مكروه است، ولي در مسجد الحرام مكروه نيست.

مسئله 637 - جايز است يك نماز بر چند ميّت بخوانند و در عبارتها، ضميرها را تثنيه يا جمع بياورند، چنانكه مي‏توانند جدا جدا بر هر يك نماز بخوانند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما