صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام دفن‏


مسئله 638 - واجب است ميّت را طوري در زمين دفن كنند، كه بوي او بيرون نيايد و درندگان هم نتوانند بدنش را بيرون آورند، و اگر ترس آن باشد كه جانور بدن او را بيرون آورد، بايد قبر را با آجر و مانند آن محكم كنند.

مسئله 639 - اگر دفن ميّت در زمين ممكن نباشد، مي‏توانند بجاي دفن در زمين ، او را در ساختمان يا تابوتي بگذارند بطوري كه از درندگان محفوظ باشد، و بوي او هم بيرون نيايد.

مسئله 640 - ميّت را بايد در قبر به پهلوي راست، طوري بخوابانند كه جلو بدن او رو به قبله باشد.

مسئله 641 - اگر كسي در كشتي بميرد، چنانچه جسد او فاسد نمي‏شود و بودن او در كشتي مانعي ندارد؛ بايد صبر كنند تا به خشكي برسند و او را در زمين دفن كنند، وگرنه؛ بايد در كشتي غسلش بدهند و حنوط و كفن كنند، و پس از خواندن نماز ميّت چيز سنگيني به پايش ببندند، يا او را در خمره بگذارند و درش را ببندند و بدريا بيندازند و اگر ممكن است، بايد او را در جائي بيندازند كه فورا طعمه حيوانات نشود.

مسئله 642 - اگر بترسند كه دشمن قبر ميّت را بشكافد و بدن او را بيرون آورده مثله كند، يعني گوش يا بيني يا اعضاي ديگر او را ببرد؛ چنانچه ممكن باشد، بايد بطوري كه در مسئله پيش گفته شد؛ او را به دريا بيندازند.

مسئله 643 - مخارج انداختن در دريا و مخارج محكم كردن قبر ميّت را، در آن صورتي كه لازم باشد، بايد از اصل مال ميّت بردارند.

مسئله 644 - اگر زن كافره بميرد و بچّه در شكم او مرده باشد، يا هنوز روح به بدن او داخل نشده باشد، چنانچه پدر بچّه مسلمان باشد، بايد زن را در قبر به پهلوي چپ، پشت به قبله بخوابانند كه روي بچّه بطرف قبله باشد.

مسئله 645 - دفن مسلمان، در قبرستان كفّار جائز نيست، و دفن كافر نيز در قبرستان مسلمانان بنا باحتياط واجب جايز نيست.

مسئله 646 - دفن مسلمان در جائي كه بي‏احترامي باشد - مانند جائي كه خاكروبه و كثافت مي‏ريزند - جايز نيست و بي احترامي نسبت به افراد مختلف فرق مي‏كند.

مسئله 647 - دفن ميّت ، در جاي غصبي و در زميني كه مثل مسجد براي غير دفن ميّت وقف شده، جايز نيست. خصوصا اگر جاي نماز گزاران را بگيرد ولي اگر از اوّل و پيش از تماميّت وقف مسجد قسمتي از آن محلّ را براي قبر معيّن كنند، اشكال ندارد.

مسئله 648 - بنا براحتياط دفن ميّت در قبر مرده ديگر جايز نيست، مگر آنكه قبر كهنه شده و ميّت اوّلي از بين رفته باشد و يا موجب نبش نشود يعني بدن مرده قبلي ظاهر نشود.

مسئله 649 - چيزي كه از ميّت جدا مي‏شود - اگر چه مو و ناخن و دندانش باشد - بايد با او دفن شود. و دفن ناخن و دنداني كه در حال حيات از انسان جدا مي‏شود؛ مستحبّ است.

مسئله 650 - اگر كسي در چاه بميرد و بيرون آوردنش ممكن نباشد، بايد در چاه را ببندند، و همان چاه را قبر او قرار دهند.

مسئله 651 - اگر بچّه در رحم مادر بميرد و ماندنش در رحم براي مادر خطر داشته باشد، بايد به آسانترين راه او را بيرون آورند، و چنانچه ناچار شوند كه او را قطعه قطعه كنند اشكال ندارد؛ ولي بايد به وسيله شوهرش اگر اهل فنّ است، او را بيرون بياورند و اگر ممكن نيست زني كه اهل فنّ باشد و اگر آن هم ممكن نيست، مرد محرمي كه اهل فنّ باشد، و اگر آن هم ممكن نشود؛ ناچار مرد نامحرمي كه اهل فنّ باشد بچّه را بيرون بياورد، و در صورتي كه آن هم پيدا نشود، زني كه اهل فنّ نباشد اگر بتواند بچّه را بيرون آورد.

مسئله 652 - هر گاه مادر بميرد و بچّه در شكمش زنده باشد - اگر چه اميد زنده ماندن طفل را نداشته باشند - بايد بوسيله كساني كه در مسأله پيش گفته شد، پهلوي چپ او را بشكافند و بچّه را بيرون آورند، و دو باره بدوزند. مگر اينكه تشخيص داده شود كه بچّه از طرف ديگر سالم بيرون مي‏آيد و از طرف چپ سالم بيرون نمي‏آيد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما