صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام شهداء


مسئله 675 - گفته شد كه غسل وكفن ميّت هر مسلماني واجب است ليكن دو گروه از اين حكم استثنا شده‏اند: اوّل - شهدا يعني آنها كه در ميدان كارزار در ركاب پيامبر( صلي الله وعليه واله والسلم) يا امام معصوم عليه‏السلام يا نائب خاص بعنوان جهاد يا دفاع كشته شده باشند و يا در زمان غيبت امام عليه‏السلام در راه دفاع از اسلام و كشور اسلام كشته شوند، اينها غسل و كفن وحنوط ندارند و با همان لباسهايشان پس از خواندن نماز ميّت بر آنها بخاك سپرده شوند. مرد يا زن، بزرگ يا كوچك و حتّي طفل در اين مسئله فرقي ندارند. البته بايد در ميدان جنگ كشته شده باشند ولي اگر وقتي مسلمانان به او مي‏رسند هنوز زنده باشد و پس از بيرون بردن از ميدان جنگ هر چند در بيمارستان جان بدهد اين حكم را ندارد گرچه ثواب شهيد را دارد.

مسئله 676 - ميدان جنگ محدود به مسافت كمي باشد يا بسيار گسترده فرقي نمي‏كند و تا هر كجا كه گلوله‏هاي دشمن به آنجا مي‏رسد همين حكم را دارد ولي آنها كه در بمباران شهرها و روستاهاي دور از ميدان جنگ كشته مي‏شوند اين حكم را ندارند مگر اينكه فرض شود كه همه آن مكانها ميدان جنگ باشد مثل اينكه مردم آنجا نيز در سقوط هواپيماها و يا كشتن چتربازها و مانند آن دخالت مستقيم داشته باشند و همه جنگجو بحساب آيند.

مسئله 677 - اگر شهيد را دشمن برهنه كرده باشد و يا بهر جهت ديگري برهنه شده باشد بايد اول او را كفن كنند و بدون غسل بخاك بسپارند.

مسئله 678 - دوّم - آنهائي كه بعنوان قصاص يا حدّ شرعي كشته مي‏شوند ابتدا بايد به دستور حاكم شرع ،خودشان غسل ميّت را انجام دهند و لُنگ و پيراهن كفن مرده را بتن كنند - سرتاسري هم لازم است اگر مانع اجرا، حد شود پس از كشتن پوشانده شود وگرنه خودش قبلاً به خود مي پيچد - و حنوط مي‏كنند كه پس از كشته شدن فقط بر آنها نماز مي‏خوانند و دفنشان مي‏كنند و اگر بدن و كفنشان بخون و غير خون نجس شود لازم نيست تطهير شوند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما