صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

نمازهاي واجب‏


نمازهاي واجب شش نماز است: اوّل - نماز يوميه دوّم - نماز آيات سوّم - نماز ميت چهارم - نماز طواف واجب خانه كعبه پنجم - نماز قضاي پدر و مادر كه بر پسر بزرگتر واجب است ششم - نمازي كه بواسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب مي‏شود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما