صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

نمازهاي واجب يوميه‏


نمازهاي واجب يوميه پنج نماز است ظهر و عصر، هر كدام چهار ركعت. مغرب سه ركعت، عشا چهار ركعت، صبح دو ركعت.

مسئله 758 - در سفر بايد نمازهاي چهار ركعتي را با شرايطي كه گفته مي‏شود دو ركعت خواند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما