صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

مكروهات لباس نمازگزار


مسئله 899 - چند چيز در لباس نمازگزار مكروه است كه از آن جمله است: پوشيدن لباس سياه غير از عمّامه و عبا و نيز لباس چرك و يا تنگ و يا لباس نازك تنها، هر چند بتواند ساتر عورت باشد، و نيز لباسي كه مربوط به شخص شرابخوار است، و لباس كسي كه از نجاست و يا غصب پرهيز نمي‏كند، و لباسي كه عكس و تصوير دارد، و نيز بازبودن تكمه‏هاي لباس، و دست كردن انگشتري كه عكس دارد، اينها همه مكروه مي‏باشد. و همينطور لباسي كه مال كفّار و دشمنان دين بوده و يا مستعمل خارجيهاي كافر بوده است. و نيز لباسي كه موجب تكبّر شود، كه اين در غير نماز هم مكروه است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما