صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

مكانهائي كه نماز خواندن در آنها مكروه است‏


مسئله 931 - نماز خواندن در چند جا مكروه است و از آن جمله است: حمّام، زمين نمكزار، مقابل انسان ديگر، در جادّه و خيابان و كوچه، اگر براي كساني كه عبور مي‏كنند مزاحمت نباشد، و چنانچه مزاحمت باشد، حرام و بنابراحتياط واجب نماز باطل است، مقابل آتش و چراغ و در آشپزخانه و هرجا كه كوره آتش باشد، مقابل چاه و گودالي كه محل بول باشد، روبروي عكس و مجسمه چيزي كه روح دارد، مگر آنكه روي آن پرده بكشند، در اطاقي كه شخص جنب در آن باشد، در جايي كه عكس باشد، اگر چه روبروي نمازگزار نباشد، مقابل قبر، روي قبر، بين دو قبر و در قبرستان.

مسئله 932 - كسي كه در محلّ عبور مردم نماز مي‏خواند، يا كسي روبروي او است، مستحبّ است جلوي خود چيزي بعنوان حائل بگذارد، و اگر چوب يا ريسماني هم باشد كه حريم نماز را نشان دهد كافي است. سجّاده و يا مُهر و تسبيح و مانند اينها نيز كفايت مي‏كند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما