صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

تكبيرة الاحرام‏


مسئله 981 - گفتن الله اكبر در اول هر نماز واجب و ركن است، يعني ترك آن عمدا يا سهوا نماز را باطل مي‏كند و از اضافه‏كردن يعني مثلا دوبار گفتن آن هم بنابراحتياط واجب بايد پرهيز نمايد. و بايد حروف "اللّه" و حروف "اَكْبَر" و دو كلمه "اللّه" و "اَكْبَر" را پشت سر هم بگويد تا موالات رعايت شود و اين مطلب در همه افعال و ذكرهاي نماز لازم‏المراعاة مي‏باشد يعني بين كلمات فاصله زياد نياندازد. و نيز بايد اين دو كلمه به عربي صحيح گفته شود و اگر به عربي غلط بگويد، يا مثلا ترجمه آن را به فارسي بگويد صحيح نيست.

مسئله 982 - احتياط واجب آن است كه تكبيرةالاحرام نماز را به چيزي كه پيش از آن مي‏خواند، مثلا باقامه يا به دعائي كه پيش از تكبير مي‏خواند نچسباند.

مسئله 983 - اگر انسان بخواهد الله اكبر را به چيزي كه بعد از آن مي‏خواند مثلا به بسم الله الرحمن الرحيم بچسباند، بايد (ر) اكبر را با پيش (ضمّه) بخواند.

مسئله 984 - موقع گفتن تكبيرة الاحرام بايد بدن آرام باشد و اگر عمدا در حالي كه بدنش حركت دارد، تكبيرة الاحرام را بگويد باطل است. و حكم سهو آن در

مسئله 995 خواهد آمد.

مسئله 985 - تكبير و حمد و سوره و ذكر و دعا را بايد طوري بخواند كه خودش بشنود و اگر به واسطه سنگيني يا كري گوش يا سر و صداي زياد نمي‏شنود، بايد طوري بگويد، كه اگر مانعي نباشد بشنود.

مسئله 986 - كسي كه لال است يا زبان او مرضي دارد كه نمي‏تواند الله اكبر را درست بگويد، بايد بهر طور كه مي‏تواند بگويد و اگر هيچ نمي‏تواند بگويد، بايد در قلب خود بگذراند و براي تكبير اشاره كند و زبانش را هم اگر مي‏تواند حركت دهد.

مسئله 987 - مستحب است پيش از تكبيرة الاحرام بگويد: يا مُحْسِنُ قَدْ اَتاكَ الْمُسي‏ء وَ قَدْ اَمَرْتَ الْمُحْسنَ اَنْ يَتَجاوَزَ عَنِ الْمُسيي‏ء اَنْتَ المُحْسِنُ وَ اَنَا الْمُسيي‏ءُ بِحَقّ‏ِ مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ صَلّ‏ِ عَلي‏ مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ وَ تَجاوَزْ عَنْ قَبيحِ ما تَعْلَمُ مِنّي.
يعني: اي خدايي كه به بندگان احسان مي‏كني بنده گنهكار به در خانه تو آمده و تو امر كرده‏اي كه نيكوكار از گناهكار بگذرد، تو نيكوكاري و من گناهكار بحق محمد و آل محمد عليهم السلام رحمت خود را بر محمد و آل محمد عليهم السلام بفرست و از بديهايي كه ميداني از من سر زده بگذر.
پس از تكبير هم بقصد رجاء ثواب اشكال ندارد.

مسئله 988 - مستحب است موقع گفتن تكبير اول نماز و تكبيرهاي بين نماز دستها را تا مقابل گوشها بالا ببرد.

مسئله 989 - اگر شك كند كه تكبيرة الاحرام را گفته يا نه، چنانچه مشغول خواندن چيزي پس از تكبير شده، به شك خود اعتنا نكند و اگر چيزي نخوانده، بايد تكبير را بگويد.

مسئله 990 - اگر بعد از گفتن تكبيرة الاحرام شك كند كه آنرا صحيح گفته يا نه، چنانچه مشغول خواندن چيزي پس از تكبير شده به شك خود اعتنا نكند و همچنين است اگر چيزي نخوانده ولكن احتياط مستحب آن است كه در اين صورت نماز را تمام كند و دو باره بخواند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما