صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

مستحبّات و مكروهات سجده‏


مسئله 1126 - در سجده چند چيز مستحبّ است:
1- كسي كه ايستاده نماز مي‏خواند، بعد از آنكه سر از ركوع برداشت و كاملا ايستاد و كسي كه نشسته نماز مي‏خواند، بعد از آنكه كاملا نشست، براي رفتن به سجده، تكبير بگويد.
2- موقعي كه مي‏خواهد به سجده برود، مرد اوّل دستها را و زن اوّل زانوها را به زمين بگذارد.
3- بيني را هم به چيزي كه سجده بر آن صحيح است بگذارد.
4- در حال سجده انگشتان دست را بهم بچسباند و برابر گوش بگذارد، به طوري كه سر آنها رو به قبله باشد.
5- در سجده خصوصا سجده دوّم هر ركعت دعا كند و از خداوند در مورد حوائج مادّي و معنوي دنيا و آخرتِ خود استمداد كند. و دعاهاي متنوّعي هم در اين مورد نقل شده است. از جمله اين دعا كه مربوط به رزق و روزي اعمّ از مادّي و معنوي است: يا خير المسئولين و يا خير المعطين ارزقني و ارزق عيالي من فضلك فانك ذوالفضل العظيم. يعني: اي بهترين كسي كه از او سؤال مي‏كنند و اي بهترين عطا كنندگان! به من و عيال من از فضل خودت رزق و روزي برسان، پس بدرستي كه تو داراي فضل بزرگي هستي. در روايت آمده است كه نزديكترين وقتِ بنده به خداوند، هنگام سجده است. پس هر مشكلي (حتّي مشكلات كوچك) را همانگاه از خداوند بخواهد. و مستحبّ است كه اگر امر مهمّ معنوي يا مادّي دارد، خداوند را به حقّ حبيبش محمّد صلّي اللّه عليه و اله بخواند.
6- بعد از سجده بر ران بنشيند و روي پاي راست را بر كف پاي چپ بگذارد.
7- بعد از هر سجده وقتي نشست و بدنش آرام گرفت، تكبير بگويد.
8- بعد از سجده اوّل بدنش كه آرام گرفت، استغفراللّه ربّي و اتوبُ اليه بگويد.
9- سجده را طول بدهد، و در موقع نشستن، دستها را روي رانها بگذارد.
10- براي رفتن به سجده دوّم، در حال آرامي بدن اللّه اكبر بگويد.
11- در سجده‏ها صلوات بفرستد، مخصوصا اگر بخواهد دعا بكند.
12- در موقع بلند شدن، مرد اوّل زانوها و زن اوّل دستها را از زمين بردارد.
13- پيش از شروع در ذكر، اين دعا را بخوان: اَللّهمّ لَكَ سَجَدْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ اَسْلَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكّلْتُ وَ اَنْتَ رَبّي‏ سَجَدَ وَجْهي‏ لِلّذي‏ خَلَقَهُ وَ شَقّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ الْحَمْدُلِلّهِ رَبّ‏ِ الْعالَمين وَ تَبارَكَ اللّهُ اَحْسَنُ الْخالِقين: و بين دو سجده بگويد: اَللّهُمّ اغْفِرْ لي‏ وَ ارْحَمْني‏ وَ اَجِرْني‏ وَ ادْفَعْ عَنّي‏ فَاِنّي‏ لِما اَنْزَلْتَ اِلي مِنْ خَيْرٍ فَقيرٌ تَبارَكَ اللهُرَبّ الْعالَمين و پس از دو سجده، وقتي براي ركعت بعدي برمي‏خيزد بگويد: بِحَوْلِ اللّهِ وَ قُوّتِه‏ اَقوُمُ وَ اَقْعُد.
14- مرد آرنجها و شكم را به زمين چسباند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارد، و زن آرنجها و شكم را به زمين بگذارد و اعضاء بدن را به يكديگر بچسباند. و مستحبّات ديگر سجده، كه در كتابهاي آداب گفته شده است، به قصد رجاء مي‏توان انجام داد.

مسئله 1127 - قرآن خواندن در سجده مكروه است. و نيز مكروه است براي برطرف كردن گرد و غبار، جاي سجده را فوت كند. و اگر در اثر فوت كردن عمدا يك كلمه دو حرفي يا بيشتر از دهان بيرون آيد، بنا براحتياط واجب نماز باطل است، و غير از اينها مكروهات ديگري هم هست كه در كتابهاي مفصّل فقهي گفته شده است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما